การเปลี่ยน/คืนสินค้า – TokoYO トコヨ一

ขั้นตอนยื่นขอคืน

 1. ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ TokoYO ที่
 2. พร้อมระบุรายละเอียด ข้อมูลการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อ และส่งภาพหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นสภาพสินค้าที่ต้องการคืน
 3. หลังจากที่ฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำร้องขอคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

กรุณาเก็บหลักฐานการส่งพัสดุ เมื่อเราได้รับพัสดุของท่านเราจะทำการยื่นคืนเงินเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด
กระบวนการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินต่อ ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากที่เราได้รับพัสดุแล้ว
เราจะไม่ดำเนินกระบวนการชดเชยหากยังไม่ได้รับพัสดุคืนตามที่ได้ตกลงไว้

การคืนเงิน/สินค้า

 1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
 2. โดยจะต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เป็นร้านค้าทางการเท่านั้น
 3. โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

โดยสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • ติดต่อผ่านช่องทาง Line : @tokoyo.co
 • เเจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ เเละ เดือนที่สั่งซื้อ พร้อมอาการ สาเหตุ เเละ รูปถ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เเนะนำเบื้องต้น
 • หากเจ้าหน้าที่เเนะนำเเล้วยังเเก้ไขไม่ได้ ให้ส่งสินค้าที่มีปัญหา พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด บรรจุสินค้าให้เหมาะสม ทำการส่งเเบบลงทะเบียน มาให้ทางทีมงานตรวจสอบ (ค่าใช้จ่ายในการส่งคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ)
 • หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการจะเเจ้งผล หากสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิต เเละ ไม่ผิดเงื่อนไขรับประกันข้างต้น ทางเราจะทำการส่งสินค้าตัวใหม่ให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าลิขสิทธิ์


ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น

การรับประกันสินค้า

 1. หากสินค้าเสียหาย" เนื่องจากกระบวนการผลิต" ทางร้านรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ
 2. เงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของตัวแทนผู้จัดจำหน่าย
 3. หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกัน และไม่มีใบเสร็จยืนยันทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี